Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS TT Long Phú

Huyện Long Phú - Sóc Trăng
stg-longphu-thcsttlongphu@edu.viettel.vn